ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Обяви, съобщения, търгове
Заповед № ДжС-09-12-05/12.12.2022 г. на Областен управител за откриване на процедура за провеждане на електронен търг чрез електронна платформа за продажба на имоти-частна държавна собственост в гр. Балчик, достъпна на  https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/535