Културни прояви от регионално и местно значение в община Каварна

 

Дата

Събитие

Организатор, място на провеждане

  Телефон за контакт


КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

13-15  V

Общобългарски фолклорен събор "С България в сърцето"

Община Каварна, ПК "Пирина"

Площад „Защитата на Каварна"

Отдел "Култура"

0570/8-50-41

1 - 7 VI

Театрален фестивал на любителските театри с международно участие - "Каварна 2012"

Община Каварна

Място: НЧ „Съгласие-1890"

0570/8-50-41

2-12 VII

Шести фестивал на старинната музика - „Страваганца"

Община Каварна

ХГ „Христо Градечлиев"

0570/8-50-41

3 - 5  IX

Миден  и  рибен  фест

Община Каварна

Площад „Защитата на Каварна"

0570/8-50-41

2 -11 IX

Международен пленер  "Море  и  вятър", с. Камен бряг

Община Каварна

ХГ „Христо Градечлиев"

0570/8-42-36


КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ   С   НАЦИОНАЛНО  ЗНАЧЕНИЕ

kultura_kv@mail.bg 

3.III

134 години  от  освобождението  на  България  от  османско  робство

Община Каварна

Площад „Защитата на Каварна"

0570/8-50-41

24.IV

Ден  на  българската  писменост  и  култура

Община Каварна

Място: НЧ „Съгласие-1890"

0570/8-50-41


КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ

4. II

Ден  на  освобождението  на  Каварна  от  османско  иго - 134 години от събитието

Община Каварна

Площад „Защитата на Каварна"

0570/8-50-41

15. IV

Пролетни  празници "Великденско  веселие", Лазаров  ден

Община Каварна

Площад „Защитата на Каварна"

0570/8-50-41

22 - 30 V

Пленер  на  рисунката - "Каварна - 2012"

Община Каварна

ХГ „Христо Градечлиев"

0570/8-50-41