ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Избори за Народно събрание 2017

УКАЗ № 59

Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България

П О С ТА Н О В Я В АМ:

1. Pазпускам 43-то Народно събрание на 27 януари 2017 г.

2. Насрочвам избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Издаден в София на 24 януари 2017 г.

Президент на републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Екатерина Захариева

Районна избирателна комисия Добрич 

Адрес
гр. Добрич ул. Независимост №5
Контакти
Телефон: 058 / 600741
Председател:               зам. председател - 
Факс: 058 / 600742
email: rik08@cik.bg
website: rik08.cik.bg

 

Решения на ЦИК    - портал на БТА

Решения на ЦИК    - портал на ЦИК

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване