МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

 

УКАЗ № 163 ОТ 10.07.2019 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

Обн. ДВ. бр.56 от 16 Юли 2019г.

   На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс

ПОСТАНОВЯВАМ:

   Насрочвам избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Издаден в София на 10 юли 2019 г.

Подпечатан с държавния печат.

 

 

 


 ****************************************************************************

 

Решения на ЦИК    - портал на БТА

Решения на ЦИК    - портал на ЦИК

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

ОИК Добрич   - страница на Общинска Избирателна Комисия  община Добрич

ОИК Добричка   - страница на Общинска Избирателна Комисия  община Добричка

ОИК Балчик - страница на Общинска Избирателна Комисия  община Балчик

ОИК Каварна - страница на Общинска Избирателна Комисия  община Каварна

ОИК Генерал Тошево   - страница на Общинска Избирателна Комисия  община Генерал Тошево

ОИК Тервел - страница на Общинска Избирателна Комисия  община Теревл

ОИК Шабла - страница на Общинска Избирателна Комисия  община Шабла

ОИК Крушари - страница на Общинска Избирателна Комисия  община Крушари

 

Местни избори 2019    Разяснителна кампания

Местни избори 2019    Обучителен портал

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета