ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

УКАЗ № 9 ОТ 14.01.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

Обн. ДВ. бр.5 от 19 януари 2021г.


На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:

Насрочвам избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. Издаден в София на 14 януари 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.

 

Районна избирателна комисия Добрич 

Адрес
гр. Добрич ул. Независимост №5
Контакти
Телефон: 058 / 655 432;  0885 100 471

Председател:          0885 682 800             

Зам. председател:  0885 623 300

                              0885 688 500

Секретар:              0885 210 092

email: rik08@cik.bg
website: rik08.cik.bg

 

Решения на ЦИК    - портал на БТА

Решения на ЦИК    - портал на ЦИК

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Избори за народни представители за Народно събрание 2021 г. - Разяснителна кампания - https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign

 

 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета