ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

В подкрепа на гражданите на Украйна

В подкрепа на гражданите на Украйна

В районните полицейски управления се издават документи за временна закрила

        

        В районните полицейски управления, както и на ГКПП Дуранкулак, украинските граждани, които желаят временна закрила, получават документ, който им дава право на легитимно пребиваване в страната ни, информира директорът на ОД МВР – Добрич, Явор Колев.

        Пожелалите украински граждани статут в страната ни се сдобиват с права, които подробно са описани на интернет страницата на Държавна агенция за бежанците https://www.aref.government.bg/ . Както вече информирахме на създадения Единен портал за хора, засегнати от войната в Украйна на адрес https://ukraine.gov.bg/bg/ информацията се обновява ежедневно. Там, всеки пристигнал от Украйна в България може да намери както горещи телефони за помощ, така и информация за правата му в страната ни. Същевременно на Портала, всеки български гражданин, пожелал да помогне, може да открие информация как да направи това.

        На своята страница Агенция по заетостта предоставя информация за достъпа до пазара на труда в България - https://www.az.government.bg/pages/vazmozhnosti-za-rabota-na-ukrainski-grazhdani/ Както на Единния портал, така и на страницата на Агенцията по заетост информация е публикувана на четири езика – български, украински, английски и руски езици.

        На български и украински езици е публикувана информация на страницата на Агенция за социално подпомагане. Там нуждаещите се могат да се запознаят с правата си за ползване на социално подпомагане и възможностите за социална подкрепа за деца https://asp.government.bg/bg/konsultatsiya-za-grazhdani-na-ukrayna

Контакт с дирекциите „Социално подпомагане" на територията на област Добрич може да се осъществи както следва:

Регионална дирекция - Добрич  гр. Добрич, пл."Свобода" № 5 ет. 9, 058/60-56-59

Директор - Ирена Баирова dobrich-rdsp@asp.government.bg

ДСП - Балчик  - Добрич гр. Балчик, ул."Черно море" № 18, 0579/7-58-01        

Директор - Евдокия Великова dsp-balchik@asp.government.bg

ДСП - Генерал Тошево  гр. Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" № 18,  05731/22-31 

Директор - Стилияна Пелова  dsp-g.toshevo@asp.government.bg

ДСП - Добрич - Добрич  гр. Добрич, бул."Добруджа " № 8а, 058/66-77-39        

Директор - Магдалена Миткова dsp-dobrich@asp.government.bg

за община Крушари към ДСП - Добрич с. Крушари, ул. "9-ти септември " № 5,  05771/21-24    

за община Добричка към ДСП - Добрич гр. Добрич, ул."Независимост" № 20, 058/60-52-10                 

ДСП - Каварна  гр. Каварна, ул. "Добротица" № 34, 0570/8-31-28         

Директор - Иванка Василева dsp-kavarna@asp.government.bg

за община Шабла към ДСП - Каварна гр. Шабла, ул."Равно поле" № 35,  05743/40-81          

ДСП - Тервел гр. Тервел, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 8, 05751/21-30 

Директор - Николай Илиев dsp-tervel@asp.government.bg

        На адрес https://ruodobrich.bg/?page_id=8986 се намира информация и необходимите документи, за да започне едно дете да посещава училище или детска градина, информира началникът на Регионално управление на образованието в Добрич Светлана Василева.

        Отговори на най-честите въпроси и как да бъдем полезни дава на сайта си БЧК https://www.redcross.bg/campaign/active_campaigns/help_ukraina/ukraina_q_a

     На своята сайт Министерство на туризма публикува информация в помощ на хотелиерите, които имат желание да се включат в Програмата за хуманитарна помощ за настаняване на пълен пансион на разселени лица от Украйна. Формуляри и решения на Министерски съвет са достъпни на https://www.tourism.government.bg/kategorii/informaciya-za-nastanyavane-vuv-vruzka-s-voynata-v-ukrayna

Денонощна телефонна линия в помощ на украинските граждани е разкрита в Областна администрация Добрич -  0888 478 606.