ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

13.03.2009
Работна среща с вицепремиера Меглена Плугчиева във Варна
 

     Областният управител д-р Ердинч Хаджиев днес участва  в среща със заместник- министър председателя по управление на европейските фондове Меглена Плугчиева. Програмата предвижда  заедно с областните управители и кметове на общини от Североизточен район за планиране да бъдат обсъдени  въпроси за местното икономическо развитие на региона и напредъка при реализацията на проекти и програми по структурните инструменти на ЕС.