ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

01.04.2009
Областният управител присъства на старта на нов инфраструктурен проект
 

     Проектът се реализира по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и е на стойност 11 милиона лева. Предвижда се изграждането на канализационна система за отпадъчните води до пречиствателната станция.

    "С изграждането на главен колектор и прилежащата канализационна мрежа, Каварна осъществява пореден етап в   развитието на  своята инфраструктура - заяви д-р Ердинч Хаджиев. - Това е  важен,  ключов фактор за конкурентноспособността на общинската икономика и  предпоставка за привличането на инвеститорски  интерес в региона.

     Мащабният проект доказва верният усет и амбиция на общинското ръководство да  работи в добра координация с държавните структури в посока създаването на такива параметри,  които гарантират устойчивото социално- икономическо развитие на общината,  създаването на по- висок стандарт на хората и   по- добро качество на живот."