ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

26.04.2012
Общините в област Добрич имат готовност за провеждане на националната кампания на 12 май

     Срещата бе свикана от Областния управител Желязко Желязков, за да се установи степента на готовност на общинските администрации за реализиране на инициативата. Представителите на общини подадоха актуална информация за определените участъци, информираха за: организационните си  планове за действие с разписани мерки за обезпечаване на кампанията /техника, консумативи и др./, както и желаещите да се включат в почистването - организации, учреждения, фирми, доброволци.

Областният управител обърна внимание върху необходимостта да бъдат обхванати максимален брой хора при много добра организация, както и да се осигури своевременното и безпроблемно извозване на отпадъците. Общините могат да търсят съдействие от местните зърнопроизводители, тъй като Националната асоциация на зърнопроизводителите и Асоциацията на земеделските производители са поели ангажимент за безвъзмездно транспортиране на отпадъците до регламентираните места.

С оглед на безопасността на гражданите при провеждане на масови мероприятия, ще бъдат изискани от МВР засилени мерки за обезпечаване сигурността на участниците в акцията на 12 май.

Като изказа благодарност за досега свършената работа по организацията и своевременното предприемане на действия и инициативи от страна на общините, Областният управител изрази надежда, че при добро взаимодействие с ведомствата и фирмите, ангажирани с провеждането, мащабната инициатива „Да изчистим България за един ден" ще бъде реализирана успешно.

     Областна администрация Добрич като активен партньор на БТВ Медиа Груп, предоставя пълна информация за подготовката на кампанията в отделните общини на своя сайт http://www.dobrich.government.bg/.

     В рубриката АКТУАЛНО, както и чрез препратка от банера „Да изчистим област Добрич" на заглавната страница, можете да прочетете кои са местата за почистване, координатите на отговорните лица, както и сборните пунктове.