ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

12.06.2012
На работна среща се дискутира безопасното използване на плавателни средства за водноатракционни услуги

     Работна среща за обсъждане на проблеми, свързани с безопасността на морските плажове и подготовката за настъпващия летен сезон, се проведе днес, 12 юни, в Областна администрация под председателството на Областния управител Желязко Желязков. Поканени бяха представители на ИА „Морска администрация"-Дирекция Варна, „Гранична полиция", кметове на крайморските общини и концесионери и наематели на морски плажове на територията на област Добрич.

     Предмет на срещата бе запознаване с настъпилите промени в нормативните актове, които касаят качеството на предлаганите туристически услуги с плавателни средства и здравето на почиващите по Черноморието. В конкретика се разискваха условията и реда за безопасно плаване във вътрешните морски води на български и чуждестранни плавателни средства (джетове, яхти, лодки и др.) за спорт, туризъм, развлечение и извършване на водноатракционни услуги с тях. Заострено бе вниманието върху въпроса за контрола и извършването на проверки от страна на оторизираните структури.   

     Участниците в срещата подкрепиха апела на Областния управител да се подходи много отговорно и да се осъществява засилен контрол по отношение спазването на нормативните разпоредби и ползването на тези съоръжения с оглед недопускането на инциденти и проблеми, застрашаващи живота и здравето на гражданите. Наред с това, Областният управител Ж. Желязков призова за стриктно спазване и изпълнение на договорите с Областна администрация, за да бъде успешен и приятен летния сезон, както за концесионери и наематели, така и за почиващите по Черноморието на територията на област Добрич.