ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

11.09.2012
Старт на Националната кампания „Опознай родния край” с подкрепата на Областния управител

     На 17 септември, при откриването на новата учебна 2012/2013 год.,  ще бъде даден стартът на Националната кампания „Опознай родния край" в Област Добрич. Кампанията е под патронажа на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, организира се от Българския туристически съюз и се реализира с подкрепата на Областния управител Желязко Желязков.

     В първия учебен ден с помощта на РИО на МОМН Добрич, книжката-пътеводител за кампанията ще бъде предоставена безплатно на всички ученици от І до ІV клас, на директори, преподаватели и възпитатели  в 72-те училища на територията на Област Добрич, където те се обучават.

     Екипът, ангажирал се с подготовката на това начинание, под председателството на зам. областния управител Тодор Георгиев, формулира целта на кампанията: Стилистиката на пътеводителя е съобразена с възрастта на малките ученици. Желанието е да се провокира интереса им и да се обогатят знанията като стъпка към опознаването на богатото културно-историческо наследство и природно богатство на България. Специално изготвеният пътеводител „Опознай Родния край - Златна Добруджа", включва 15 уникални места, в това число и обекти от националното движение „Опознай България - 100 Национални туристически обекта", които се намират на територията на област Добрич.

     На книжката-пътеводител е определено място за печат, който ще се поставя при посещение на всеки от 15-те обекта в областта. Кампанията продължава до 30 юни 2013 г., и очакванията са децата да се включат масово в този урок по родолюбие.

     Областният управител Желязко Желязков е убеден, че е намерена много добра форма за популяризиране на уникалните духовни и природни богатства на родния край и възможност да се възпитават децата в дух на патриотизъм и любов към природата.

     На специална пресконференция на 14 септември /петък/ от 10 ч., в Областна администрация, Националната кампания „Опознай родния край" ще бъде представена пред журналисти от работната група, ангажирана с организацията на инициативата за област Добрич, в състав: Тодор Георгиев - заместник областен управител, Неделчо Василев - представител на Български туристически съюз за областта и директор на ТСБ - Добрич, Жоро Тошков - старши експерт по начално образование в РИО на МОМН и Кемал Асан - главен експерт в Областна администрация Добрич.