ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

24.09.2012
Визита на Посланика на Република Турция Н. Пр. Исмаил Арамаз в Добрич

     Днес, 24 септември, Областният управител Желязко Желязков прие в кабинета си Посланика на Република Турция Н. Пр. Исмаил Арамаз. Посещението е в рамките на тържествата, посветени на Деня на Добрич - 25 септември и 72-та годишнина от възвръщането на Южна Добруджа към България. Дипломатът бе придружаван от генералния консул на Р Турция в Бургас Джем Улусой. На срещата присъства и зам. областният управител Тодор Георгиев.

     Областният управител Желязко Желязков приветства гостите и изрази убеденост, че посещението ще допринесе за задълбочаване на контактите между двете страни и разширяване на добрите междусъседски взаимоотношения и засилване на обмена в икономически и търговски план, както и на културното сътрудничество.

     В рамките на опознавателната среща, дипломатът подчерта, че отношенията между Турция и България са изградени на основата на приятелство и добросъседство, и на най- високо ниво се развиват много динамично. Посочено бе, че в последните шест месеца премиерите на двете държави са се срещнали три пъти, предстои до края на годината и посещение на българския Президент в Р Турция. Добрите контакти се задълбочават, а с това двете съседни страни допринасят за мира и стабилността на Балканите и в Черноморския регион, но винаги има още какво да се желае, за да бъдат партньорските отношения по- активни и ползотворни. Н. Пр. Исмаил Арамаз заяви, че в този аспект Р Турция основополага два принципа: равенство и суверенитет, и взаимна изгода. Дипломатът запозна домакините с някои мащабни инфраструктурни проекти на турската страна, благодарение на които турската икономика е понесла икономическата криза.

     В хода на срещата, Областният управител Желязко Желязков изрази своята категорична подкрепа в процеса на по- нататъшното успешно развитие на добрите контакти, като уточни, че те са много интензивни между побратимените градове от Област Добрич и Република Турция. Акцент в експозето бе поставен върху двата приоритетни отрасъла за региона - земеделието и туризма, като Областният управител подчерта, че България и респективно Област Добрич, е добре позната туристическа дестинация и в тази посока се създават все по- добри условия за развитието на сектора. Отправена бе покана чрез госта до турски фирми, които биха желали да инвестират в добруджанския регион. В тази връзка, Областният управител обърна внимание на факта, че се влагат значителни инвестиции за подобряване на пътната инфраструктура на област Добрич - фактор, който ще улесни и ще направи безпрепятствено пътуването на туристи, бизнесмени и на всички гости на областта.  

     По време на срещата бе коментиран и въпросът със сроковете за издаване на визи на турските граждани. Областният управител Желязко Желязков заяви, че в рамките на своите правомощия ще съдейства в посока облекчаване на  процедурата, подчертавайки още веднъж, че в негово лице винаги може да се разчита на подкрепа за развитие на потенциала и надграждане на доброто междусъседско сътрудничество.