ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

10.06.2009
На работна среща ще бъде представена ОП „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013”
 

     Организатор на събитието е Консорциум от водещи фирми, който по график, одобрен от МРРБ, провежда работни срещи в девет области, допустими според изискванията на програмата.

      На работната среща на 16 юни ще бъде  представена Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013", обема и обхвата на предлаганата от Консорциума техническа помощ и механизма за нейното получаване.  Техническата помощ, която ще се осигури, е безплатна за потенциалните участници.

     Съгласно изискванията на Оперативната програма, подходящи заинтересовани страни, са: общини и сдружения на местни власти, търговски камари, образователни институти,  регионални дирекции на министерства, местни неправителствени организации.