ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

20.03.2013
Съобщение

     Областният управител Желязко Желязков бе уведомен от ръководството на Мрежови експлоатационен подрайон - Добрич към Електроенергиен системен оператор ЕАД, за възможни прекъсвания на ел. захранването в някои общини. В писмото се казва:

     Във връзка с извършване на рехабилитация на преносната електроенергийна мрежа, в периода от 19 март до 10 май 2013 г. в района на община Шабла, са възможни при извънредни обстоятелства, прекъсвания на електрозахранването на КК "Албена", община Балчик, община Каварна, община Шабла, община Генерал Тошево.

     Създадена е необходимата организация /дежурни екипи, домашно дежурство/ за своевременното отстраняване на възникналите смущения в електрозахранването.

     Уведомено е и електроразпределителното дружество, опериращо на тези територии да създаде схема, позволяваща бързо електрозахранване на отговорни абонати от съседни електрически подстанции.