ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

28.03.2013
Ученици от СОУ „Любен Каравелов” се запознаха с дейността на Областния управител и неговия екип

     Днес, 28 март, Областният управител Желязко Желязков прие в кабинета си десетокласниците от СОУ „Л. Каравелов" Добрич Женя Живкова и Недялко Николов, които предварително бяха заявили желание да споделят един работен ден в държавната институция в рамките на кампанията „Мениджър за един ден".

     В началото на работния ден, спазвайки процедурните правила, младите мениджъри подписаха Договор за обучение в рамките на кампанията. Според указаните задължения, заедно с Областния управител и организатора на инициативата „Джуниър Ачийвмънт България", трите страни обединяват усилията си за популяризиране и развитие на възможностите за сътрудничество между публичния сектор, бизнеса и образованието.

     Областният управител поздрави учениците за мотивацията им да научат повече за държавната институция и да се запознаят с добри административни практики. Той представи „визитката" на Областна администрация като структура на държавната власт, основните дейности и правомощия на звената, както и една от основните функции - предоставянето на административни услуги на гражданите. Областният управител изрази убеденост в ползата от инициативата, защото се създават условия за взаимовръзка и практическо обучение на интелигентното младо поколение в реална работна среда. Включвайки се в кампанията, Областна администрация ще даде своя принос за изпълнение на мисията на „Джуниър Ачийвмънт България", а именно - да се подготвят младежите за придобиването на социално отговорни знания и умения, така че, на по- късен етап да успеят успешно да се реализират на все по-конкурентния пазар на труда.

     В рамките на работния ден, десетокласниците се присъединиха към екипа на администрацията и се запознаха в конкретика с практическите процеси и действия по документи. В тази насока особено полезни за тях бяха беседите със зам. областния управител Стефка Генчева и директора на специализираната дирекция Валентина Николова. Интерес предизвика работата по националните кампании „Да изчистим България за един ден" и "Месец на Европа, април-май 2013", по които Областна администрация работи в партньорство с общините от областта.

     За „придобит" опит и за успешно справяне с конкретни практически задачи по отношение на административната дейност, младите мениджъри получиха сертификати от Областния управител Желязко Желязков.

     Инициативата „Мениджър за един ден" се организира за дванадесета поредна година от фондация „Джуниър Ачийвмънт България". Тя се провежда ежегодно в над 100 държави по целия свят. В нея винаги се включват както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери нa бизнеса и обществения живот.