ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

20.09.2013
Финализират се дейностите по изготвянето на Регионален генерален план на обособена територия „ВиК" Добрич

     На 19 септември, Областният управител Недко Марчев проведе работна среща с представители на „Ежис Инфраструктура България" ДЗЗД - консорциум, ангажиран с изготвянето на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия „ВиК" Добрич.
Областният управител бе запознат от експертите с резюме на проекта, чиято цел е да се направи оценка на водоснабдителните и канализационни системи и да се определят инвестиционните нужди.
     С оглед финализирането на дейностите, на следваща среща в най- скоро време, фирмата ще представи финалният вариант във връзка с процедурата по одобряване на генералния план от Областния управител.
     Успешното реализиране на проекта е сред основните приоритети за Министерството на регионалното развитие и ще подпомогне развитието на отрасъла, по- доброто планиране и приоритизиране на инвестициите, както и повишаване на качеството на услугите в област Добрич.