ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

04.12.2013
Областният управител Недко Марчев ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ в Североизточен район

     На 5 декември в гр. Търговище ще се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район. Областният управител на Добрич ще вземе участие в заседанието, което ще председателства на ротационен принцип Областният управител на Търговище Емел Расимова.

     Акценти в проекта на дневен ред, са: Представяне на обобщена информация относно предложенията по референтните теми за промени в законодателството за регионалното развитие - Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му (докладва представител на МРР); Представяне на ключовите приоритети в сферата на труда и социалната политика за Североизточен район, като продължение на инициативата за представяне на секторните политики в района, съобразно потенциала му и очертаване на адеквантни мерки и дейности за неговото развитие през периода 2014-2020 г. (докладва представител на МТСП); Представяне на обобщена информация относно изпълнението на оперативните програми на територията на Североизточен район и въздействието им върху социално-икономическото му развитие за периода януари - ноември 2013 г., (докладват представителите на Управителните органи на ОП).