ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

25.02.2014
Заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /ОССЕИВ/

     Днес, 25 февруари, в Областна администрация се проведе заседание на ОССЕИВ под председателството на заместник областния управител Исмет Абил. Представени бяха Доклади за извършени дейности и предприети мерки по изпълнение на общинските планове за действие, в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 
     От общините Добрич, Добричка, Крушари, Генерал Тошево и Шабла резюмираха накратко изпълнението на общинските си планове, а от останалите три администрации Тервел, Балчик и Каварна, отчетите бяха изпратени предварително.
     След направените разисквания, Областният съвет взе решение на следващо заседание да бъдат разгледани насоките на Националния съвет /НССЕИВ/ към Министерски съвет, които указват начина за изготвяне на общинските планове за интеграция, за периода 2014 г. - 2020 г.
     Обърнато бе внимание на присъстващите, че в момента има отворени европейски програми, по които биха могли да кандидатстват с проекти.