ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

21.08.2009
Работно посещение на Областния управител в Шабла
 

     В разговор с  кмета на общината Красимир Кръстев  и председателя на общинския съвет инж.Димитър Арнаудов, г-н Желязков изслуша обобщена информация за последиците от бедствието и предприетите действия.

     Областният управител огледа пострадалите помещения в ритуалната зала на общината и посети църквата, където пораженията са най- сериозни.

     Г-н Желязков прояви интерес дали са устроени  потърпевшите жители, живеещи в негодни за обитаване къщи, за което получи отговор, че след като приключи процеса по набиране на необходимите документи за собственост, ще се обсъди въпросът  от Общинския съвет и ако хората желаят, ще им  се предоставят общински жилища.

     Областният управител постави въпроса и за съдействие от страна на общината по отношение състоянието на сградата на РВМС в Шабла - една от опасните сгради след земетресението, за което бе информиран от ръководството на ветеринарната служба в Добрич.

     След като бе запознат от кмета с  инвестиционните намерения на общината, проектирането на туристическата инфраструктура, новия общ устройствен план, /в процес на изготвяне/ и  проектите, по които се работи, г-н Желязков от своя страна информира  за обиколката си по граничните КПП-та, и потърси съдействие за съвместно решаване на някои въпроси. С оглед необходимостта от постоянно поддържане на естетичния вид и хигиената  в района, бе решено, да се назначи човек от програмата по заетост, който да се грижи за поддържането на тревните площи на КПП- Дуранкулак.

    В края на разговора,  Областният управител и кметът на Шабла изразиха взаимно желание за  провеждане на бъдещо по- тясно сътрудничество и по- чести контакти, които са от взаимен интерес и са от изключително значение за добрата координация между властите.