ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

09.06.2014
Областният управител Недко Марчев участва в семинар за повишаване на ефективността във В и К отрасъла.

     Днес, 9 юни, Областният управител участва в семинар в  Министерство на регионалното развитие, организиран в рамките на проект "Подкрепа на реформата в отрасъл В и К". Програмата включва обсъждане на реформата в отрасъл В и К, представяне на приетите от Министерския съвет Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2013-2023 г. и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК с промените в съответствие със Закона за водите от 2013 г. Предмет на дискусията са и дейностите по изграждането на материално-техническия и административен капацитет на асоциациите по В и К, резултатите от проведените обучения за служителите на асоциациите и темите на предстоящите обучения.

    Припомняме, че на 29 ноември 2013 г. в Областна администрация Добрич се проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията, на което се прие Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Добрич, на основание чл. 198в, ал.4, т.3 и при спазване на изискванията на чл.198к от Закона за водите.