ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

10.06.2014
Необходим е интегриран подход на регионално ниво при инвестициите във В и К сектора, е заявила министър Десислава Терзиева

     Министър Терзиева е подчертала, че реформата е от изключително значение за постигане на всички критерии, свързани с В и К сектора до 2020г. - надеждни съоръжения и качество на водите, като се създадат условия и за устойчиво развитие на отрасъла.
     На семинар, проведен на 9 юни в МРР, Десислава Терзиева е отчела направените до момента първи стъпки, а именно - приетата Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в периода 2014-2023г.; готовият Правилник за дейността на В и К - асоциациите по места; одобрените 51 Генерални - регионални планове за В и К, с които се направи и оценка на инфраструктурата; изготвените инвестиционни програми за поддържането и развитието на системите в краткосрочен и дългосрочен план. Министър Терзиева е съобщила, че вече се изпълнява проект за подкрепа на реформата във В и К отрасъла, за надграждане на капацитета на експертите по В и К и администрацията. 
     Участниците в срещата са били информирани, че се водят преговори, съвместно с Министерството на околната среда и водите, В и К - операторите да станат бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда". „Въпрос на преговори е да защитим още от 2015г., по първите схеми, да имаме пилотни, интегрирани проекти в региони, изпълнявани от асоциациите", е посочила министър Терзиева. "Водоснабдяването с качествена вода е световен проблем и е особено важно чрез активна работа и широка информационна кампания да стане ясно, че бъдещето на В и К - сектора е неговата консолидация. Не бива да се работи раздробено. Ако останем в това положение съществува голям риск дружествата да се декапитализират и да започнат да фалират, което ще ги лиши от изпълнение на функциите им. Необходим е интегриран подход на регионално ниво при инвестициите във В и К сектора", е коментирала още министър Терзиева.