ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

13.06.2014
Публично обсъждане на ПРСР 2014-2020

     Днес, 13 юни 2014 г. заместник областният управител Даниел Йорданов участва в публично обсъждане на Програмата за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020 г., което организира МЗХ в София.

     Събитието ще предостави възможност за изчерпателен обмен на мнения между всички заинтересовани страни по всички аспекти на този важен за развитието на селските райони програмен документ. Форумът ще открие министърът на земеделиетго и храните проф. Димитър Греков.