ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

01.08.2014
Мерки срещу разпространението на болестта "син език" разпореди Областният управител

     Във връзка с констатирани случаи на болестта "син език" на територията на област Шумен и включването на област Добрич в предпазната и наблюдавана зона, със Заповед № РД 11-1244/ 29.07.2014 г. на проф. Пламен Моллов - изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, днес, 1 август, Областният управител Недко Марчев свика заседание на Областната епизоотична комисия.

     Д-р Розалина Брайкова, директор на Областна дирекция по безопасност на храните и секретар на епизоотичната комисия, заяви, че първото констатирано огнище на заболяването е било в с. Мандрица, област Хасково, след което болестта се е разпространила в още 5 области - Бургас, Хасково, Кърджали, Ямбол и Благоевград. Към настоящия момент, са налице 64 огнища на болестта. Синият език е заразно заболяване, което се разпространява основно чрез комарите - засяга преживните животни, като най-често се наблюдават случаи при овцете и по-рядко при кози и говеда. Последно огнище на заболяването е констатирано в с. Риш, област Шумен, във връзка с което е издадена заповед на изпълнителния директор на Българска агенция за безопасност на храните. Определена е предпазна зона около констатираните огнища на болестта "син език" с радиус 100 км, която включва и нашата област. Д-р Борислав Каменов от ОДБХ информира присъстващите за първите симптоми и признаци на болестта. Д-р Брайкова допълни, че е важно да бъдат предприети превантивни мерки, както и съвместни действия по контрол с органите на МВР, като следва да бъде издаде заповед за забрана за придвижване на преживните животни и заповед за забрана на пашата в часовете от 19:00 до 8:00 сутринта /времето на активен летеж на комарите/. Ще бъде подготвено писмо до кметовете и кметските намесници, за съдействие при прилагане на мерките за превенция на заболяването.

     Членовете на Областната епизоотична комисия приеха предложението на Областния управител до средата на следващата седмица да бъдат свикани общинските епизоотични комисии с участието на кметовете на кметства и кметските наместници с цел предприемане на конкретни действия за изпълнение на решенията на Областната епизоотична комисия.