ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

02.12.2014
Областният управител д-р Маргарита Новоселска ще вземе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ в СИР

     В дневния ред на Регионалния съвет за развитие е включена информация, относно напредъка в изпълнението на Областните стратегии за развитие на социалните услуги 2011-2015 г., като секторни политики в областите от Североизточен район. Ще бъдат презентирани проекти и добри пилотни практики за предоставяне на социални услуги, насочени към различни целеви групи в четирите области на СИР.
     Участниците в заседанието ще бъдат запознати с окончателните резултати по проект „Актуализиран социално-икономически анализ на регионалното развитие в България за нуждите на ОПРР 2014-2020 г."

     В прикачения файл можете да се запознаете с дневния ред на заседанието.