ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

05.12.2014
Областният управител поздрави читалищните дейци от област Добрич

     В приветствието си към участниците в семинара, Областният управител д-р Маргарита Новоселска подчерта ролята на читалището като многофункционална институция, насочена към хората от различни възрасти, която трябва да се развива и да е съвременна като дейност и визия. „Вярвам, че именно Вие сте хората, които са съпричастни към новите цели в читалищната дейност, които са насочени към подобряване капацитета и ефективността на читалището, и добре знаете, че то трябва да играе водеща роля в процеса на формиране и действие на местни инициативи и проекти, основани на общностно участие", заяви д-р Новоселска.
     В рамките на проведения семинар бе представена Националната стратегия за учене през целия живот и възможностите за европейско финансиране на читалищата за периода 2014 - 2020 г., както и ролята на Областния център за кариерно ориентиране /ОЦКО/ за осъществяване на националната стратегия за учене през целия живот.

     Организатор на събитието бе Регионалният експертно-консултантски и информационен център "Читалища" Добрич /РЕКИЦ/.