ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

09.12.2014
Екипът на Областния информационен център се представи на Областния управител

     Екипът на Областния управител д-р Маргарита Новоселска бе запознат с дейността на Областния информационен център от неговото създаване през 2012 г. в изпълнение на проект «Създаване и функциониране на Областен информационен център - Добрич», финансиран по Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. В проведения непринуден разговор, бе припомнено, че Центърът е създаден от община гр. Добрич в партньорство с Областна администрация Добрич, Бизнес-център - гр. Добрич, общините Балчик, Каварна и Добричка. Основната цел е да се популяризира информация за възможностите, които предоставят еврофондовете и европейските програми.
     Експертите от ОИЦ-Добрич отчетоха повишен интерес от страна на гражданите в рамките на проведената национална инициатива „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020" в края на ноември т.г. на територията на област Добрич. В осемте общини ОИЦ- Добрич, е подредил изложби със снимков материал на добри практики от проекти, реализирани с европейско финансиране през програмен период 2007-2013 г. По време на кампанията над 130 заинтересовани граждани са посетили мобилните щандове на центъра и са получили актуална информация за новите възможности през програмен период 2014-2020 г. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и „Иновации и конкурентноспособност" са предизвикали най-голям интерес, активно е търсена информация в областта на туризма и културата.

     Ивелина Илиева, експерт от ОИЦ уточни, че през следващата година, до юни 2015 г., ОИЦ - Добрич планира да проведе 8 информационни срещи - по една във всяка община, и две срещи насочени към медиите. Ще бъде предоставена информация за Споразумението за партньорство, нормативната рамка, Оперативните програми, Индикативни годишни работни програми, открити процедури за набиране на проектни предложения /ако има открити такива/. Предстои една обща национална кампания на 28-те Областни информационни центъра и ежегодното участие на ОИЦ- Добрич през месец февруари на „Борсата за семена и посадъчен материал" в Добрич.
     Областният управител д-р Новоселска сподели в края на срещата, че е много важно хората да почувстват ефекта и полезността от ресурса на европейските програми, затова подкрепя и насърчава съвместната работа между ОИЦ и Областна администрация в посока популяризиране на новите възможности през 2015 г. в интерес на жителите от областта.