ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

12.01.2015
Заключителна пресконференция по проект на Областна администрация Добрич

     Областна администрация Добрич приключва изпълнението на Договор №А13-22-28/25.04.2014 г. по проект „Повишаване ефективността на работа в Областна администрация Добрич", финансиран по Оперативна програма административен капацитет.
     Екипът за организация и управление на Проекта има удоволствието да покани всички заинтересовани страни, както и служителите на администрацията, на заключителна пресконференция, на която ще се предостави информация относно цялостното му изпълнение.
     Пресконференцията ще се проведе на 15.01.2015 г. от 11.30 ч. в зала „ Европа" на Областна администрация Добрич.