ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

14.01.2015
Областният управител д-р Маргарита Новоселска даде интервю за Телевизия Добруджа

     За Телевизия Добруджа д-р Новоселска коментира важността на реформата във ВиК-сектора, необходимостта от действащи асоциации по ВиК при управлението на системите и предоставянето на услугите, както и ускоряване на процедурите и сключването на работещи договори между асоциацията и ВиК оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на системите. „Водната" реформа изисква много сериозна работа, за да се възстанови доверието на ЕС, че България може да я направи, заяви Областният управител - от това зависи толкова необходимото за нас европейско финансиране, както и подобряването на макроикономическата рамка за сектора. Тези основни моменти са дискутирани с областните управители в рамките на срещата в МРРБ на 12 януари. Областният управител подчерта, че основната цел на реформата в сектор ВиК, цели именно привличането на повече инвестиции; намаляване на загубите на питейна вода, предоставяне на по- качествени услуги за населението. Обсъден е бил и процесът на инвестиционното планиране в сектора.
     Другият важен акцент от проведената работна среща в София, съобщи д-р Новоселска, е Националната програма за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Тук отново на областните администрации е вменена водеща роля по контрол и изпълнение на дейностите, като от областните управители се очаква силна ангажираност при реализирането на този мащабен проект.
     Припомняме, че до края на месец януари се очаква Министерството на регионалното развитие и благоустройството да публикува Методически указания за общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината. Националната програма предоставя 100%-ва безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради.