ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

10.09.2009
Областният управител излезе със становище по проектографика за движение на влаковете през 2010 г.

        По инициатива на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, Поделение за пътнически превози - град Горна Оряховица на 8 септември  проведе пунктово съвещание за разглеждане на проектографик за движение на влаковете за 2009/2010 година. В изпълнение на заповед на Областния управтел, гл. експерт Веселин Димитров посети съвещанието и внесе за обсъждане направените от Областния управител предложения за промени.

            Предложенията са следните:

  •       Към бърз влак № 2636 по направлението Кардам - София и съответно към бърз влак № 2637 по направлението София - Кардам да бъде прикачен допълнително един спален вагон.
  •      Ускореният бързият влак № 2602 по направлението Варна - София, тръгващ от жп-гара Варна в 07.55 ч. и пристигащ на жп-гара Повеляново в 08.14 ч. да има престой от една минута на жп-гара Повеляново, за да могат пътниците от крайградски пътнически влак № 28201 (мотриса „Сименс"), тръгващ в 6.37 ч. от жп-гара Добрич и пристигащ на жп-гара Повеляново в 08.05 ч. да осъществят връзка с него.

     Представителите от  „БДЖ" ЕАД  и  „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, са изразили становище, че технически предложенията са допустими и изпълними.

     За взетите решения от централното ръководство на БДЖ, Областният управител ще бъде уведомен писмено.