ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

04.02.2015
Информация за обстановката в Добричка област към 12.30 часа на 4 февруари:

1. Електроснабдяване: Нормално.

2. Водоснабдяване: Нормално. Не работи П.С. Батово, поради ремонт - нарушено е водоподаването в селата: Славеево, Стефаново, Бранище и Плачи дол - Община Добричка.

3. Транспорт: Нормално. Остават затворени третокласният път Одринци – Ведрина и - Одринци – Долина

4. Общини: Нормално.

- Община Добричка:

1. Ново Ботево - спада нивото на водата, след селото в посока стария язовир на с. Ново Ботево. Частично са наводнени 4 двора.

2. Ген. Колево- наводнени са 20 дворни места. Започнала да изтича водата от дворовете.

3. Батово - Ток и вода има. Улица ,,Трета" е разрушена.  ОПУ е изчистило асфалта от наноси и тиня по главен път Добрич - Албена. Пропаднала е настилката на част от пътя от с. Батово за с. Прилеп, на кръстовището с ул. „Трета". Мостът намиращ се на пътя от с. Батово - посока детския лагер е пропаднал, възстановените участъци от настилката са отнесени от придошлата река. Има частично отнесена трошено-каменна настилка по част от улици: „Десета", „Единадесета" и „Петнадесета"  

4. Полковник Минково- наводнени 8 двора.

5. Славеево - разрушена и отнесена асфалтова и част от трошено-каменна настилки на ул. „Седма", има и пропуквания по водостока на същата улица. Разрушена е настилката пред площада, разрушени и пропаднали са тротоарите по ул. „Първа".

6. Одърци - Затлачен е водостокът на ул. „Осма".

7. Попгригорово има образувана дупка от водата по пътя за селото.

8. Опанец - пропукан и разрушен водосток по ул. „Осма".

9. Долина - Извършена е пълна евакуация на селото.

10. Одринци - Извършена е пълна евакуация на населението. По данни на инж.Спасов от,, Напоителни системи" в момента се изпускат по 5 m/3 вода от основният изпускател и нивото на водата в язовира е спаднало с 3 см.

11. Плачидол - малкият язовир прелива през преливника, но няма проблеми.

12. Богдан - по околовръстния път за гр. Добрич е разрушена и отнесена трошено-каменна и асфалтова настилки.

5. Потенциално опасни обекти: Няма аварии.

6. Стихийни бедствия:

            Остава бедственото положение в селата: Одринци и Долина, отменено е в: Драганово, Опанец, Богдан, Батово, Славеево, Пчелино, Бранище, Ново Ботево и Попгригорово от Община Добричка.

7. Радиационен фон: 1200 - 0,2 µSv/h       

8.Метеообстановка: 8ºС. вятър SE  6 m/s, видимост добра.

 

Оперативен дежурен ОСС Добрич: