ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

24.02.2015
Заседание на Областната комисия по транспорт

     Днес, 23 февруари 2015 г., под председателството на Областния управител д-р Маргарита Новоселска, се проведе заседание на Областната комисия по транспорт. Разгледано бе предложение от кмета на община град Добрич, постъпило в Областна администрация, за утвърждаване на промяна в маршрутни разписания от Областната транспортна схема: V - 1 по линията Добрич - Ломница - Свобода - Крушари; V - 3 по линията Добрич - Свобода - Бакалово; V - 5 по линията Добрич - Свобода - Капитан Димитрово; V - 7 Добрич - Лозенец - Благовец - Добрич; V - 9 по линията Добрич - Лозенец - Крушари.

     От община Добрич припомниха мотивите за исканата промяна, а именно - да бъдат максимално удовлетворени нуждите на хората. Предложението е съгласувано с другите общини и е посрещнато с одобрение. Кметът на Крушари Добри Стефанов потвърди, че така предложената схема е по- добра за жителите на посочените населени места в община Крушари. Управителят на "Пътнически превози"ЕООД Валентин Василев заяви, че като превозвач, има готовност да стартира новата схема след предстоящите празници.

     След изразено единодушно положително становище от присъстващите, Комисията по транспорт даде принципно съгласие за промяна в горецитираните маршрутни разписания. Предстои Областният управител д-р Маргарита Новоселска да утвърди направените промени в Областната транспортна схема.