ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

27.02.2015
Община Шабла ще има възможност да кандидатства с проект по Програмата за развитие на сектор „Рибарство“

     На седмичното заседание на Министерски съвет, проведено днес, 27 февруари, Правителството предостави безвъзмездно за управление на община Шабла три имота - публична държавна собственост. Терените с обща площ близо 13 дка, се намират в землището на с. Дуранкулак и са с отпаднала необходимост за Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С придобиването им местната власт ще има възможност да кандидатства с проект за обособяване на рибарско пристанище по Програмата за развитие на сектор „Рибарство".

     Правителството прие и решения, с които ще предложи на Народното събрание да преобразува в специализирани висши училища четири колежа по искане на академичните им ръководства. Сред тях е Международният колеж в Албена, който ще стане специализирано частно Висше училище по мениджмънт - Варна. В него ще се обучават студенти по специалности от професионалните направления „Администрация и управление", „Икономика" и „Туризъм" за придобиване на степен „бакалавър" и „магистър". Висшето училище ще предлага магистърски програми на английски език въз основа на сключен академичен договор с чуждестранно училище. В структурата му ще бъде запазен колежът в Добрич, в който ще се обучават студенти по специалности от същите професионални направления за придобиване на степен „професионален бакалавър по...".

     Областният управител д-р Маргарита Новоселска взе участие в седмичното заседание на Министерски съвет, което се проведе днес, 27 февруари 2015 г.