ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

18.03.2015
Открити са процедури за предоставяне на концесия на четири морски плажа

    С решение на Министерски съвет се откриват процедури за предоставяне на концесия за услуга за четири морски плажа - „Козлука" в община Несебър, „Созопол-Буджака" в община Созопол, „СБА" и „Иканталъка 2" в община Каварна. Предлаганият 15-годишен срок на концесиите е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.
     Процедурите се провеждат по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Концесионерите ще бъдат определени в резултат на конкурс, организиран от министъра на регионалното развитие и благоустройството и проведен от комисия, назначена от министър-председателя.
     Размерът на минималните годишни концесионни плащания са определени съгласно одобрената от кабинета в началото на т.г. методика. Определени са и съответни гаранции за участие в процедурите и са предложени банкови гаранции за концесионните плащания и доброто изпълнение на всички останали задължения по договорите.