ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

31.03.2015
Въвеждат се строги мерки за недопускане на заболяването Инфлуенца по птиците на територията на област Добрич

     Днес, 31 март 2015 г., се проведе заседание на Областната епизоотична комисия, на основание Заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните и получено писмо в Областна администрация от 26.03.2015 г. на директора на ОДБХ - Добрич.

     При откриването на работното заседание, Областният управител д-р Новоселска съобщи, че във връзка с констатирана високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците - H5N1, известна като „птичи грип" при къдроглави пеликани на територията на природен резерват „Сребърна", област Силистра, Българска агенция по безопасност на храните въвежда мерки и ограничения.

     С конкретните предписания за предотвратяване на възникването на болестта на територията на областта, комисията бе запозната от д-р Розалина Брайкова, секретар на Областната епизоотична комисия и директор на ОБДХ. Тя информира присъстващите, че в следващите дни, най-късно до понеделник, предстои да се проведат заседания на Общинските епизоотични комисии; ще бъде извършван постоянен ветеринарномедицински контрол в птицевъдните обекти и на пазарите за птици; както и ще се извършват периодични клинични прегледи и вирусологични изследвания на домашни и диви птици. Предвиждат се специални разпоредби, касаещи собствениците и управителите на птицевъдни обекти и „задни дворове".

     С разпоредбите на БАБХ се забранява събирането и провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на областите Силистра, Русе, Шумен, Разград, Добрич и Варна.