ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

02.11.2015
Областният управител свиква първи заседания на новосформираните общински съвети

    Областният управител  д-р Маргарита Новоселска в изпълнение на правомощията си по чл. 23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ със свои заповеди от 02 ноември 2015г. свиква първите заседания за конституирането на новоизбраните общински съвети в общините на територията на област Добрич.

    Преди началото на  първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетва по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА в присъствието на Областния управител, на Председателя или член на общинската избирателна комисия и на граждани.

Първите заседания ще се проведат по следния график:

  • Общински съвет- Балчик на 4.11.2015г./сряда/ от 10.00ч.
  • Общински съвет- Крушари на 4.11.2015г./сряда/ от 14.00ч.
  • Общински съвет- Добрич на 5.11.2015г./четвъртък/ от 10.00ч.
  • Общински съвет- Добрички на 5.11.2015г./четвъртък/ от 13.00ч.
  • Общински съвет- Каварна на 6.11.2015г./петък/ от 10.00ч.
  • Общински съвет- Шабла на 6.11.2015г./петък/ от 13.00ч.
  • Общински съвет- Генерал Тошево на 9.11.2015г./понеделник/ от 10.00ч.
  • Общински съвет- Тервел на 5.11.2015г./четвъртък/ от 16.00ч.

     Съгласно законовите разпоредби, в заповедта на Областния управител е посочен дневен ред:

1. Откриване на заседанието от най-възрастния общински съветник.
2. Избор на Председател на Общинския съвет.