ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

05.04.2016
Със заповед на Областния управител започва проверка на потенциално опасните водни обекти

     В периода 12 - 22 април 2016 г., междуведомствена комисия ще извърши проверка на състоянието на речните корита и водосборни дерета извън населените места на област Добрич, участъци и съоръжения от републиканската пътна мрежа, попадащи в обхвата на речните корита. Особено внимание ще бъде обърнато на проблемните участъци.
     За язовирите, които са общинска собственост и са обект на проверката, кметовете на общини са длъжни да уведомят ползвателите/концесионерите/ и осигурят присъствието им на съоръженията по време на проверката с готовност да представят аварийните планове на язовирите.
     За резултатите от проверката ще се изготви доклад до Областния управител Детелина Николова.