ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

09.05.2016
Областният управител Детелина Николова уважи празника на ОИЦ - Добрич

     През изминалите 5 години, Областен информационен център - Добрич, съвместно с Община град Добрич и в партньорство с Областна администрация и останалите общини, работи активно и извършва своята дейност на територията на цялата област. В добро сътрудничество с местната общинска и държавна власт, с университети, училища, бизнес организации и др. екипът популяризира възможностите, които се предоставят чрез европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). 
     Съществена част от дейността на Центъра са обученията на потенциални бенефициенти, както и информационните срещи по актуални въпроси за отворени за кандидатстване схеми, организирани и проведени на територията на всичките 8 общини.

      Полезна информация през този период, са получили над 1000 посетители на място в ОИЦ. Експертите на Областен информационен център - Добрич, са провели близо 170 публични събития, в това число информационни и работни срещи с представители на различни институции и организации; открити приемни; пресконференции; национални инициативи. В събитията на Центъра активно са се включили над 5 700 присъстващи. Дейността на ОИЦ е отразена в медийното пространство в близо 600 публикации.

     В приветствието си днес, 9 май 2016 г., Областният управител Детелина Николова пожела на екипа на Областен информационен център - Добрич, да продължава все така успешно да информира добруджанци за възможностите за финансиране по оперативните програми през новия програмен период 2014-2020 и да популяризира политиките и ролята на Европейския съюз.