ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

07.06.2016
Опознавателна среща проведе Областният управител Детелина Николова с кмета на чешкия град Валашске Мезиржичи Роберт Стржинек

     Областният управител Детелина Николова посрещна днес в кабинета си гости от чешкия град Валашске Мезиржичи, водени от кмета на града Роберт Стржинек. Традиционно добри отношения и дългогодишно сътрудничество свързват Държавен културен институт „Културен център Двореца" град Балчик и Националното средно художествено училище по стъкло в град Валашске Мезиржичи. Обменът на делегации, промотирането на културни събития, изложби и пленери изпълват партньорството с конкретика.

     Припомняме, че през 2015 г. бяха установени приятелски контакти на ниво области, в лицето на областните управители на Добрич и Злински край. Заявеното намерение от двете страни бе в посока на разширяване на сътрудничеството в различни сфери от обществения живот с приоритет в културата, образованието, туризма.

     Идеята, партньорството да се надгражда, се подкрепя напълно от Областния управител Детелина Николова, която е убедена, че то има потенциал и перспектива за развитие. Това бе заявено в рамките на днешната опознавателна среща, както и очакванията, че съществуващите контакти между кметовете на Валашске Мезиржичи и Балчик - Роберт Стржинек и Николай Ангелов, ще бъдат добра база за реализиране на конкретни намерения и проекти.  Детелина Николова пожела на гостите успешната и продуктивна комуникация да продължи  чрез възможности за подготвяне и подписване на споразумения за сътрудничество между български и чешки културни институции от областите Добрич и Злински край. Двете страни споделят единодушно, че ползите за хората от съответните общини и региони, ще бъдат несъмнени.