ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

08.06.2016
Областният управител Детелина Николова ще вземе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ в Северен централен район /СЦР/

     Днес, 8 юни 2016 г., по покана на Областния управител на област Силистра Стоян Бонев, който е и Председател на РСР в СЦР, Детелина Николова ще участва в Съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен съвет към него в град Силистра. Сред акцентите в дневния ред на заседанието, са:
• Представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020) за 2015 г.;
• Предварителна информация относно Проект за подкрепа на изоставащите региони в Европа по отношение на иновативните и научно-изследователски стратегии за интелигентна специализация (RIS3);
• Представяне на актуална информация за напредъка по изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северен централен район.