ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

14.06.2016
Работна среща на основния екип на Звеното за мониторинг и оценка

     Днес, 14 юни 2016 г., в Областна администрация - Добрич, се проведе работна среща на основния екип на Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич (2016 - 2020 г.) под председателството на заместник областния управител Сали Феим.
     В хода на дневния ред бяха обсъдени действия, свързани с предстоящо посещение на социалните услуги, предоставяни на територията на областта. Направен бе преглед на състоянието и етапите по приемане на общинските стратегии и планове за развитие на социалните услуги в област Добрич.