ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

22.10.2009
Област Добрич е на второ място по проекти за разкриване на социални трапезарии
 

    На 12 октомври бе проведена съвместна среща в Областна администрация, под председателството на заместник областния управител д-р Катя Ганова, на която  представителите  на общинските дирекции бяха запознати с   условията и реда за кандидатстване с проекти пред АСП.

    Срокът на действие на програмата е от 1 декември 2009 до 31 март 2010 година. Общият размер за финансирането на проекта е 2 144 180 лв., като сумата за едно лице възлиза на 2.20 лв. В нея са включени обяд, транспортни и режийни разходи.

     Право на тази услуга имат социално слаби лица, лица без доходи и без близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи с минимални пенсии, и  бездомници. Финансирането се извършва чрез фонд "Социално подпомагане". Минималният размер за един проект е 5 000 лв., максималният - 20 000 лв. В първия случай могат да бъдат обхванати между 19 и 25 души, а във втория между 100 и 102 души в зависимост от това дали храната ще се подсигурява 5 или 7 дни седмично.

     Крайният срок за подаване на проектните предложения бе 19 октомври. За общини до 30 000 души се допуска финансирането на една, а за тези над 30 000 души - до две обществени трапезарии.