ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

22.10.2009
Експерти от Областна администрация ще участват в Кръгла маса на тема „Ефективност и прозрачност на административната дейност”
files/upload/symbol/opac.JPG 

     На срещата на 28 октомври във Варна ще бъдат официално представени:

  • Анализ на съществуваща практика за отчетност и прозрачност в областните и общинските администрации от страна на Агенция за регионално развитие гр. Варна;
  • Единна методика - стандарти, унифицирани критерии и индикатори за измерване и отчитане на състоянието за прозрачност и отчетност на областните и общинските администрации от страна на Сдружение „Партньорство за маркетингово развитие";
  • Наръчник „Добри практики от държави-членки на Европейския съюз в областта на прозрачността, отчетността и превенция на корупцията";
  • Концепция за организиране на специални места за достъп до информация в областните и общински администрации от страна на Сдружение „Наш свят".

            Участие в дискусиите ще вземат експерти от областните и общински администрации - целеви групи по проекта.

            Проект „За прозрачни и отрити областни и общински администрации", договор № A08-12-21-С/02.02.2009 г., се изпълнява от Областна администрация Варна по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Дейностите покриват 4 области, 32 общини и 2 държави членки на ЕС. Проектът ще допринесе за повишаване ефективността в работата на областните и общинските администрации чрез засилване на контрола, прозрачността, отчетността и утвърждаване на ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията.