ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

11.10.2016
Измерване на удовлетвореността на клиентите от качеството на административното обслужване юли 2016
Измерване на удовлетвореността на клиентите от качеството на административното обслужване юли 2016