ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

15.11.2016
На територията на област Добрич се въвеждат ограничителни мерки с цел недопускане на болестта африканска чума по свинете и високопатогенна инфлуенца по птиците
Областният управител Д. Николова свика комисията на 14.11.2016 г. Заседанието председателства нейният заместник Сали Феим, който информира присъстващите, че съгласно издадени заповеди на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, е необходимо да се набележат мерки и действия, свързани с възникнали огнища на болестта африканска чума по свинете (АЧС) в Европа, както и във връзка с  болестта високопатогенната инфлуенца по птиците в Германия, Австрия, Унгария, Полша и Хърватска.
След направени допълнителни разяснения по темата от д-р Розалина Брайкова, секретар на Областната епизоотична комисия и директор на ОДБХ и от д-р Борислав Каменов, началник отдел „Здравеопазване на животните" към ОДБХ, Областната епизоотична комисия прие единодушно следните превантивни мерки:
 В срок до 22.11.2016 г. осемте общински администрации, намиращи се на територията на област Добрич, да свикат общинските епизоотични комисии и да обсъдят предприемането на действия, свързани с изпълнението на предписанията, визирани в Заповед № РД 09-854 от 08.11.2016 г., в която са набелязани мерки и действия, свързани с възникнали огнища на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) в Европа и Заповед № РД 11-2195 от 10.11.2016 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, в която е указано да се набележат конкретни мерки и за високопатогенната Инфлуенца по птиците.
 С оглед на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта, е необходимо граничните полицейски управления, намиращи се на територията на област Добрич, да предприемат действия за извършване на контрол.
 В изпълнение на гореизложеното, е необходимо да бъде уведомена писмено Областната епизоотична комисия, в срок до 28.11.2016 г.