ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

21.02.2017
Сформирана е работна група за изготвяне на проект на Областна стратегия за личностно развитие на деца и ученици
Днес, 21 февруари 2017 г., съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование, се проведе работно заседание на разширена работна група за обсъждане дейностите по подготовка и изработка на Областна стратегия за личностно развитие на деца и ученици. Заседанието бе председателствано от зам.-областния управител Сали Феим, като в него участие взеха старши експертът от Областна администрация Кемал Асан, представители на осемте общини в област Добрич, представители на неправителствения сектор и институции, имащи отношение към подкрепата на личностното развитие на децата и учениците.
Зам.-областният управител очерта необходимостта от създаването на стратегия на областно ниво, като посочи, че тя ще бъде валидна за срок от две години. Сали Феим запозна участниците в работното заседание със сроковете, в които трябва да бъде изготвена стратегията, на чиято база след това общините трябва да внесат за разглеждане и одобрение от Общинските съвети годишни планове за действия по нея.
В рамките на одобрения от присъстващите дневен ред се дискутира създаването на работна група, която да разгледа представените от седем от осемте общини, без Генерал Тошево, към този момент анализи за състоянието и потребностите на територията на всяка община. Единодушно бе решено, че в Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици трябва да бъдат заложени конкретни и точни дейности, които са максимално реални, според спецификите на всяка община.
Участниците в работното заседание определиха основна работна група, в която влизат представители на Областна администрация, Регионалния център за подкрепа на приобщаващо образование, Регионално управление по образование, РДСП и общините Добрич и Добричка, които в срок до 24 февруари 2017 г. да се запознаят с анализите на всяка община и изготвят проект за Стратегия, който да бъде обсъден на разширено заседание на работната група.