Определяне на спечелил търг

Определяне на спечелил на търг с тайно наддаванеза отдаване под наем на идеална част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се в град Балчик, област Добрич, к.з. „Двореца"


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета