Заповед на Областния управител за спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост

Със заповед на Областния управител след проведен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, се определя спечелил търга за с. Батово, общ Добричка и гр. Тервел

 

Заповедите  на Областния управител за всеки отделен имот можете да прочетете в прикачените файлове.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета