ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

03.04.2017
Междуведомствена комисия започна проверка на състоянието на язовири, речни корита и водосбори в област Добрич
Комисия, назначена със заповед на Областния управител Детелина Николова, председателствана от заместник-областния управител Сали Феим, започна проверка на проводимостта на речните легла, състоянието на водосборни дерета и пътните съоръжения, попадащи в обхвата им и водните обекти на територията на област Добрич. Проверката ще продължи две седмици. След нейното приключване до края на месеца ще бъде изготвен доклад за състоянието на речните легла, водосборни дерета, пътните участъци, попадащи в обхвата им, и водните обекти на територията на областта.