ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

26.06.2017
Областният управител участва в заседание на РСР и РКК в Североизточен район
Областният управител на област Добрич Красимир Кирилов утре, 27 юни 2017 г., ще вземе участие в редовно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район. Заседанието ще се проведе във Варна. В рамките на форума, членовете му ще актуализират състава на представителите на Регионалния съвет за развитие /РСР/ в Комитетите за наблюдение на оперативните програми. В дневния ред е предвидено представяне, обсъждане и одобрение на годишния доклад за 2016 г. и ще бъдат дадени указания за изготвяне на проект на годишна индикативна програма за дейността на РСР в Североизточен район /СИР/ за 2018 г.
Представител на Министерството на туризмва ще запознае членовете на РСР и Регионалния координационен комитет /РКК/ в СИР с проекта на актуализирана национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 и плана за действие към нея за периода 2017-2020 г. Ще бъде представена актуализирана информация за изпълнението на оперативните програми 2014-2020 в СИР и възможностите за кандидатстване по предстоящите за отваряне мерки.