ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

21.07.2017
Заповеди на Областния управител за спечелени търгове с тайно наддаване за продажбата на недвижими имоти - частна държавна собственост в гр. Добрич